SkupinaDiskografieClankyPrekladyGuestbook & FórumLinkyKontakt

Renegade
Odpadlík

 

Templars Of Steel

The hands of time have brought you here
to make a change, to break down the walls
You are the ones and you are the only
trying to live by your own goals

And you all cry for freedom
Raise your fists to the sky

Let your voice speak for the revolution
All join forces with all the powers that you feel
Let your heart beat for the revolution
Led by the Templars of Steel

Let´s spread the word of the sole survivors
with metal pounding inside their souls
The fire burns, and it will forever
blaze for the ones who stands strong

And you all cry for freedom
with your fists in the sky

Let your voice speak for the revolution
All join forces with all the powers that you feel
Let your heart beat for the revolution
Led by the Templars of Steel
You are the Templars of Steel

Oh, oh, oh ...

Let your voice speak for the revolution
All join forces with all the powers that you feel
Let your heart beat for the revolution
Led by the Templars of Steel

Let your voice speak for the revolution
All join forces with all the powers that you feel
Let your heart beat for the revolution
Led by the Templars of Steel
You are the Templars of Steel

Templáři Kovu

Čas vás přinesl na toto místo,
udělat změnu, pokořit zdi.
Jste jedineční jste jediní
snažící se žít dle vlastního řádu.

A vy všichni pláčete pro svobodu,
zdvihněte své pěsti k obloze.

Nech svůj hlas mluvit za revoluci,
Všichni se přidejte k jednotkám se všemi silami které cítíte.
Nech své srdce bít pro revoluci.
Vedenou templáři kovu.

Dejte vědět světu o jediných přeživších,
uvnitř jejich duší bije metal.
Oheň hoří a bude hořet navždy
plamen pro všechny kteří silně stojí.

A vy všichni truchlíte pro svobodu,
zdvihněte své pěsti k obloze.

Nech svůj hlas mluvit za revoluci,
Všichni se přidejte k jednotkám se všemi silami které cítíte.
Nech své srdce bít pro revoluci.
Vedenou templáři kovu.
A vy všichni jste templáři kovu.

Oh, oh, oh ...

Nech svůj hlas mluvit za revoluci,
Všichni se přidejte k jednotkám se všemi silami které cítíte.
Nech své srdce bít pro revoluci.
Vedenou templáři kovu.

Nech svůj hlas mluvit za revoluci,
Všichni se přidejte k jednotkám se všemi silami které cítíte.
Nech své srdce bít pro revoluci.
Vedenou templáři kovu.
A vy všichni jste templáři kovu.

__________________________________________________

Keep The Flame Burning

Standing at the
crossroads, were the future meets the past
Oh can´t you feel, there´s magic in the air
We´re noble knights and mighty men, with the
power to assay
Faithful and true, let our deeds show you the way

Glorious, we live and we die
Our courage will unite

In our hands we hold the future, carry on
In our hearts, eternally, we Keep The Flame
Burning

Hear the sound of roaring thunder, and the
sound of raging steel
In the battle of thrust our sprits will reveal

Glorious, we´d rather die
with honour than to live with shame

In our hands we hold the future, carry on
In our hearts, eternally, we keep the flame...
burning deep inside forever, shining on
And in our hearts for all eternity we Keep The
Flame Burning

We stay as we are, now the first crusade is won
Let it be written, let it be done

In our hands we hold the future, carry on
In our hearts, eternally, we keep the flame...
burning deep inside forever, shining on
And in our hearts for all eternity we Keep The
Flame Burning

Udržuj plamen

Stojíme na křižovatkách, kde budoucnost potkává minulost.
Oh, cítíte to, magie ve vzduchu.
Jsme vznešení rytíři a mocní muži,
se silou ke zkoušce.
Věrně a skutečně, nech naše činy ukázat ti cestu.

Slavně žijeme a zemřeme.
Naše odvaha se sjednotí.

V našich rukou máme budoucnost, pokračování.
V našich srdcích, věčně udržujeme hořící plamen.

Slyš zvuk dunícího hromu,
a zvuk bouřlivé oceli.
V našem boji o svržení se naše duše ostění.

Slavně, raději zemřeme se ctí
než bychom žili v hanbě.

V našich rukou střežíme budoucnost,pokračování
V našich srdcích, věčně udržujeme hořící plamen...
Hořet v našich srdcích navždy, zářit.
A v našich srdcích na věčnost,
udržujeme hořící plamen.

Stojíme tak jak jsme, nyní je první výprava vyhrata,
Nechť je to zapsáno, nechť je tak učiněno.

V našich rukou střežíme budoucnost,pokračování
V našich srdcích, věčně udržujeme hořící plamen...
Hořet v našich srdcích navždy, zářit.
A v našich srdcích na věčnost,
udržujeme hořící plamen.

__________________________________________________

Renegade

See the outlaw stands alone beneath the
burning sun
The raging badlands now is his home
There's no sign of victory, he lost his liberty
and the only woman that he loved

An outlaw chasing outlaws, a runner in the night
By the radiant moon he will strike
The seeker of all dangers has come to take his
toll
From the dead of night he will arise

Renegade, Renegade
Committed the ultimate sin
Renegade, Renegade
This time the prowler will win

He stalks in shadow lands, soundless, with gun
in hand
Striking like a reptile, so fierce
No chance to get away, no time for your last
prayer
When the prowler sneaks up from behind

An outlaw chasing outlaws, the hunter takes his
pray
The law of the jungle he obeys
Craving for the danger to even out the scores
Face to face, once and for all

Renegade, renegade
Committed the ultimate sin
Renegade, renegade
This time the prowler will win

On through the night he rides, on his raging
horse made of steel
Nothing can save you now, before the renegade
you will kneel

Renegade, Renegade
Committed the ultimate sin
Renegade, renegade
This time the prowler will win

Renegade, Renegade
Committed the ultimate sin
Renegade, renegade
This time the prowler will win

Odpadlík

Pozři psance, který stojí samotný pod
hořícím sluncem.
Bouřlivá země je nyní jeho domovem.
Není náznak vítězství, ztratil svoji svobodu
a jedinou ženu kterou miloval.

Psanec štvoucí psance, noční běžec
pod zářícím měsícem on udeří,
hledač všech nebezpečí si přišel pro svou daň.
Z hluboké noci povstane.

Zrádce, Zrádce
Spáchal nejzazší hřích
Zrádce, Zrádce
Tentokrát lovec zvítězí.

On stopuje v zemi stínů, beze zvuku, se zbraní v ruce.
Útočí jako had, tak divoce.

Není šance dostat se pryč,
není čas pro tvé poslední modlitby
když se lovec připlíží do zad.

Psanec štvoucí psance, lovec si bere svou kořist
respektuje zákony džungle.
touha po nebezpečí vyrovnat množství (??)
tváří v tváč, jednou a za vše.

Zrádce, Zrádce
Spáchal nejzazší hřích
Zrádce, Zrádce
Tentokrát lovec zvítězí.

Jede nocí, na jeho hořícím koni
ze železa.
Nic tě teď nemůže zachránít, před zrádcem budeš klečet.

Zrádce, Zrádce
Spáchal nejzazší hřích
Zrádce, Zrádce
Tentokrát lovec zvítězí.

Zrádce, Zrádce
Spáchal nejzazší hřích
Zrádce, Zrádce
Tentokrát lovec zvítězí.

__________________________________________________

Living In Victory

Do you remember how we used to say
Everything around us are made of clay
We were the Kings and the others the fools,
playing by our rules

Adorned with golden shapes and silver dreams
You count the seconds, every moment seems
like your lost to the stars up above
Eventhou you're falling

Spoken words made of trust, burning bridges between us,
turning diamonds into rust

You're running out of time, the higher that you climb
the deeper you will fall and lose sight of it all
Out of time, on the line
Living In Victory

You spread your words, I say devoid of truth
What's left is fantasy of endless youth
You made a promise, a little white lie
Now you're falling from the sky

Chasing dragons by the moon, burning bridges around you,
your deepest fears begin to loom

You're running out of time, the higher that you climb
the deeper you will fall and lose sight of it all
Out of time, on the line
Living In Victory

Is it someone that hears you, is it somebody there
All you know and all you will get, lie so deep down inside

Dreams of fortune in the dust, when all your bridges are burnt,
turning being into lust

You're running out of time, the higher that you climb
the deeper you will fall and lose sight of it all
Out of time, on the line
Living in sin

Out of time, the higher that you climb
the deeper you will fall and lose sight of it all
Out of time, on the line
Living In Victory
Living In Victory

Vítězný život

Pamatuješ si, jak jsme si zvykli říkat
vše okolo nás je z hlíny
byli jsme králové a ostatní byli blázni
hrající podle našich pravidel.

Ozdoben zlatou ocelí a stříbrnými sny,
počítáš vteřiny, každý moment se zdá
jako tvé zasvěcení ke hvězdám na nebi.
Náhle však padáš.

Vyřčená slova víry, spalující mosty mezi námi,
obrací diamanty v sněť.

Dochází ti čas, čím výše se vyšplháš
tím hluběji dopadnes a ztratíš dohled nade vším.
V nesprávný čas, prostě
Vítězný život

šíříš jsi svá slova, Já říkám nepravdu (??)
To co je pryč je fantazie nekonečného mládí
Udělal jsi chybu, malou bílou lež
Teď padáš z oblohy.

Tepající draci při měsíci, spalují tvé mosty
tvé nejhlubší obavy se začínají rýsovat.

Dochází ti čas, čím výše se vyšplháš
tím hluběji dopadnes a ztratíš dohled nade vším.
V nesprávný čas, prostě
Vítězný život

Je to někdo kdo tě slyší, je to někdo tam.
Vše co víš a vše co dostaneš, lež tak hluboko tam dole uvnitř.

Sny o bohatsví v prachu, když jsou všechny tvé mosty spálené,
obrací život v chtíč.

Dochází ti čas, čím výše se vyšplháš
tím hluběji dopadnes a ztratíš dohled nade vším.
V nesprávný čas, prostě
Hříšný život

Dochází ti čas, čím výše se vyšplháš
tím hluběji dopadnes a ztratíš dohled nade vším.
V nesprávný čas, prostě
Vítězný život
Vítězný život

__________________________________________________

Always Will Be

Our sun is set, our day is done, I'm left here wondering
Is this the end, my final words to you
Day turned to night and now you're gone, I'm left here pondering
Can this be true, are we really through

You were the wind beneath my wings, taught me how to fly
With you I lived among the kings, how could this ever die

So I say farewell, I'm yours forever,
and I Always Will Be

We were one, we were all, we were the only
Future full of hope, nothing could stand in our way
But dreams can change, visions fall, I feel so lonely
I would walk through fire for just one more day

You were the angel of my life, taught me to be free
Now I'm a stranger in your eyes, walls are closing in on me

So I say farewell, I'm yours forever
And I Always Will Be
Missing you, in my heart you are The One
And you Always Will Be

When I turn to the east, I see no dawn,
but after darkness comes the light
And when I turn to the west, the silent night hides all
Where is the light that shines so bright

So I say farewell, I'm yours forever
And I Always Will Be
Missing you, in my heart you are The One
And you Always Will Be

Nah-nah-na ... and you Always Will Be
Nah-nah-na ... and you Always Will Be
And you Always Will Be
my Little One you are
And you Always Will Be

Navždy budeš

Naše slunce je dané, naše dny jsou pryč, Odešel jsem na toto místo, zvědavý.
Je to konec, má poslední slova k tobě.
Den se obrátí v noc a ty jsi pryč, Odešel jsem na toto místo, v úvahách.
Může to být pravda, jsme opravdu proti?

Byla jsi větrem pod mými křídly, naučilas mě létat.
S tebou jsem žil mezi králi, jak toto mohlo někdy skončit.

A tak se loučím, Jsem tvůj navždy,
a navždy budu.

Byly jsme jedineční, byly jsme vše, byly jsme jediní.
Budoucnost plná naděje, nic nám nemohlo stát v cestě.
Ale sny se mohou měnit, vize padnou, cítím se osamělý
Prošel bych ohněm pro jeden jediný den navíc.

Byla jsi anděl mého života, naučila jsi mě být volný,
teď jsem v tvých očích neznámý, zdi se okolo mně uzavírají.

A tak se loučím, Jsem tvůj navždy,
a navždy budu.
Postrádám tě ve svém srdci, byla jsi jediná,
a navždy budeš.

Když se obrátím k východu, nevidím úsvit,
ale po temnotě přichází světlo.
A otočím se k západu, tichá noc vše skryje.
Kde je světlo které tak průzračně září.¨

A tak se loučím, Jsem tvůj navždy,
a navždy budu.
Postrádám tě ve svém srdci, byla jsi jediná,
a na vždy budeš.

Nah-nah-na ... a na vždy budeš.
Nah-nah-na ... a na vždy budeš.
a na vždy budeš.
jsi moje malá jediná
a navždy budeš.
__________________________________________________

Way Of The Warrior

Our time has come, get ready fight
Sisters and brothers in metal unite
The dreams that you had are about to come true
The voice of the warrior is calling for you

Turn your own deeds to his gracious glory,
and he will make you see

This is the way we want it to be
This is The Way Of The Warrior
This is the way we want it to be
Walking the way, the honest will see
Walking The Way Of The Warrior
Walking the way, The Way Of The Warrior

Blood-red the steel of our swords shall flow
and by the allegiance we´re ready to go
Stout are the foe, in warfare so bold
Nothing can stop us, the future we hold

Brace up, defend,
never ever be outdone in bravery

This is the way we want it to be
This is The Way Of The Warrior
This is the way we want it to be
Walking the way, the honest will see
Walking The Way Of The Warrior
Walking the way, The Way Of The Warrior

The saints and the sinners in battle so bright, as the forces of steel will unite
The way of the warrior, the call of his life, shall lead us all into the light

The metal crusade will conquer all
Our bonds will be stronger, see the infidels fall
Surrender your soul to the Gods of steel
In the blood of the fallen the enemies kneel

Turn your own deeds to his gracious glory,
and he will make you see
Brace up, defend,
never ever be outdone in bravery

This is the way we want it to be
This is The Way Of The Warrior
This is the way we want it to be
Walking the way, the honest will see
Walking The Way Of The Warrior
Walking the way, The Way Of The Warrior

This is the way we want it
This is the way we need it
This is The Way Of The Warrior

This is the way we want it
This is the way we need it
This is The Way Of The Warrior
This is the way

Cesta bojovníka

Náš čas nadešel, připravte se k boji.
Sestry a bratři v metal se sjednoťte.
Sny které jste měli jsou pravdivé
Hlas bojovníka tě volá.

Obrať své vlastní skutky k jeho laskavé chloubě,
a on tě nechá uvidět.

Tohle je cesta, kterou chceme
Tohle je cesta bojovníka
Tohle je cesta, kterou chceme
Jdeme Cestou, odvážnější uvidí.
Jdeme cestou bojovníka.
Jdeme cestou bojovníka.

Naše krvavé ostří se rozplyne,
při naší oddanosti jsme připraveni vyrazit,
oddaní jsou nepřátelé, v boji nebojácní
Nic nás nemůže zastavit, chráníme svobodu.

Podpořte, braňte,
nikdy nebude překonán ve statečnosti.

Tohle je cesta, kterou chceme
Tohle je cesta bojovníka
Tohle je cesta, kterou chceme
Jdeme Cestou, odvážnější uvidí.
Jdeme cestou bojovníka.
Jdeme cestou bojovníka.

Světci a hříšníci v bitvě tak jasně, jako síly kovu se sjednotí.
Cesta válečníka, výzva jeho života, nás povede za světlem.

Metalová výprava dobude vše,
Naše okovy budou silnější, hleď jak nevěřící padají,
Vzdej svou duši bohům oceli,
V krvi padlých nepřátelé klečí,

Obrať své vlastní skutky k jeho laskavé chloubě,
a on tě nechá uvidět.

Tohle je cesta, kterou chceme
Tohle je cesta bojovníka
Tohle je cesta, kterou chceme
Jdeme Cestou, odvážnější uvidí.
Jdeme cestou bojovníka.
Jdeme cestou bojovníka.

Tohle je cesta, kterou chceme,
tohle je cesta, kterou potřebujeme.
Tohle je cesta bojovníka.

Tohle je cesta, kterou chceme,
tohle je cesta, kterou potřebujeme.
Tohle je cesta bojovníka.
Tohle je cesta!

__________________________________________________

Destined For Glory

Once upon a time in a forlorn land,
a man on a mission was left at fates hand
In his eyes you could see the whites turn red
Surrounded by evil, abandoned for dead

Born on the run by the sign of the sun
A mail-clad warrior, the chosen one
His name's been cursed, he is bound to fail
A wandering spirit with the will to prevail

By the sign of the moon,
he swore the oath to fight alone

Fight with your heart, and you're Destined For Glory
But fight without honor, and you're destined to fall

He still can recall his father's words
"Don't loose your faith, let your voice be heard"
Echoes from the past will lead him on
By these words of honor, shine like the sun

By the sign of the moon
He swore the oath to fight alone

Fight with your heart, and you're Destined For Glory
But fight without honor, and you're destined to fall
Fight with your heart, and you're Destined For Glory
But fight without soul and you will loose it all

The prophecies spoke of a wandering man
Skilled with steel, black as the night

Normally veiled from the mortal eyes
His hammer arose like a magic force
With a gaze that turned everything into stone
the warrior spoke, "I am the one"

Fight with your heart, and you're Destined For Glory
But fight without honor, and you're destined to fall
Fight with your heart, and you're Destined For Glory
But fight without soul and you will loose it all

Fight with your heart, and you're Destined For Glory
But fight without honor, and you're destined to fall
Fight with your heart, and you're Destined For Glory
But fight without soul and you will loose it all

Směřující ke slávě

Jeden čas, v pusté zemi
misionář byl ponechán v rukou osudu.
V jeho očích jsme mohli vidět jak se bílá mění v rudou.
Obklopený ďáblem, opuštěn na smrt.

Narozen na útěku, při svitu slunce,
odděný válečník, ten vybraný.
Jeho jméno bylo prokleto,
je svázaný k porážce
bludná duše s vůlí zvítězit.

Při svitu měsíce,
on přísahal bojovat sám.

Bojuj srdcem a jsi odkázán ke slávě,
ale budeš-li bojovat bez cti, padneš.
Bojuj srdcem a jsi odkázán ke slávě,
ale budeš-li bojovat bez cti, padneš.
Ale bojuj bez duše a ztratíš vše.

Proroctví mluvilo o tulákovi,
Zkušený s ocelí(nelze přesně přeložit), černý jako noc.

Pravidelně zahalen smrtelnýma očima,
jeho kladivo vzniklo jako zázračná síla,
S pohledem který vše změnil v kámen,
bojovník řekl, "Já jsem ten jedinečný".

Bojuj srdcem a jsi odkázán ke slávě,
ale budeš-li bojovat bez cti, padneš.
Bojuj srdcem a jsi odkázán ke slávě,
ale budeš-li bojovat bez cti, padneš.
Ale bojuj bez duše a ztratíš vše.

Bojuj srdcem a jsi odkázán ke slávě,
ale budeš-li bojovat bez cti, padneš.
Bojuj srdcem a jsi odkázán ke slávě,
ale budeš-li bojovat bez cti, padneš.
Ale bojuj bez duše a ztratíš vše.

__________________________________________________

The Champion

Gaze upon the stake,
flames will soon start to embrace
Condemned, auto da fé,
she´s about to fall from grace

In the land of the rising sun
shadows are falling again
The die is cast, the future and past
coming to her at last

Oh, oh, oh
All she needed was a Champion
Oh, oh, oh
Crying for a saviour to fight for her life

Behold, the freedom cries
by the dying of the light
Too late to justify
for vindication upon this night

In the land of the rising sun
shadows are falling again
From out of nowhere, a rider declared
to answer her final prayer

Oh, oh, oh
He stood up to be the Champion
Oh, oh, oh
He became the saviour that fought for her life

Face to face, eye to eye
The saviour fought to save her pride
Far beyond the starlit skies, the encounter went on

Gaze upon the stake,
as the flames start to embrace
A life, an act of faith,
long-lost gone without a trace

In the land of the rising sun
Shadows are falling again
The die is cast for the future and past
came for her at last

Oh, oh, oh
All she needed was a Champion
Oh, oh, oh
Crying for a saviour to fight for her

Oh, oh, oh
He stood up to be the Champion
Oh, oh, oh
He became the saviour that fought for her lif

Šampión

Upřený pohled na pranýř,
plameny brzo začnou objímat, (přeneseně)
odsouzený, auto da fé, (????)
ona je skoro na spadnutí z laskavosti,

V zemi vycházejícího slunce,
opět padají stíny,
smrt je svržena, minulost a budoucnost,
se k ní konečně vrací.

Oh, Oh, Oh
Vše co potřebovala byl šampión,
Oh, oh, oh
Plačící pro svého zachránce, který by bojoval za její život.

Hle! Minulost pláče,
při pohasínání světla,
příliš pozdě na ospravedlnění,
pro očištění v tuto noc.

V zemi vycházejícího slunce,
opět padají stíny,
odnikud, bojovník přijel,
odpovědět na její poslední modlitby.

Oh, oh, oh
On povstal, aby se stal šampiónem
Oh, Oh, Oh
On se stal zachráncem, aby bojoval pro její život.

Tváří v tvář, z očí do očí,
zachránce bojoval pro její pýchu,
Daleko za hvězdnou oblohou,utkání pokračovalo.

Upřený pohled na pranýř,
jakmile oheň začně objímat,
život, čin víry,
zmizí na dlouho beze stopy.

V zemi vycházejícího slunce,
opět padají stíny,
smrt je svržena, minulost a budoucnost,
si pro ní konečně přišla.

Oh, Oh, Oh
Vše co potřebovala byl šampión,
Oh, oh, oh
Plačící pro svého zachránce, aby za ni bojoval.

Oh, Oh, Oh
Vše co potřebovala byl šampión,
Oh, oh, oh
On se stal zachráncem který bojoval za její život.

__________________________________________________

A Legend Reborn

You've been fighting for much to long
You saw the future and what to come
Restless spirits out on the run,
among the shadows of the sun

You are the rising resistance now
We´ve come to show you a way somehow
Beyond the past and in secrecy,
we found it all, but we want more

We come from the age of chivalry
Metal machines, unchained and free
We are here for you to see

Flying on wings of steel, thundering, we are breaking the seal
Fighting for the oath we sworn, to spread the word of a Legend Reborn

Moving silent like a gentle breeze
We´re the troops of metal and we do as we please
We are the restless, we are the wild,
burning hearts that never die

We are going against the tide
The hammer has fallen, a thorn in your side
Break the silence or take the fall
The mighty Templars will take it all

Welcome the age of chivalry,
were we all will be set free
It´s the time for you and me

Flying on wings of steel, thundering, we are breaking the seal
Fighting for the oath we sworn, to spread the word of a Legend Reborn

Sons and brothers fight or fall
With our sisters and daughters
We´re standing one for all

Flying on wings of steel, thundering, we are breaking the seal
Fighting for the oath we sworn, to spread the word of a Legend Reborn

Flying on wings of steel, thundering, we are breaking the seal
Fighting for the oath we sworn, to spread the word of a Legend Reborn

Znovuzrozená legenda

Již jsi bojoval příliš dlouho,
viděl jsi budoucnost a to co přijde.
Neklidné duše na útěku,
obklopeni stíny slunce.

Nyní jste vzrůstající odpor,
přišli jsme vám ukázat cestu někam
mimo minulost a v tajnosti,
našli jsme vše, ale chceme víc!

Přišli jsme z rytířského věku,
Kovové stroje, nespoutaní a volní.

Jsme tu, abys viděl.

Létáme na ocelových křídlech, burácející, porušujeme pečeť
Přisahali jsme bojovat za přísahu, rozšířit slova o znovuzrozené legendě.

Pohybujeme se tiše, jako mírný vánek,
jsme vojáci metalu a uděláme co uznáme za vhodné.
Jsme neklidní, jsme divocí,
hořící srdce které nikdy neumírá.

Jdeme proti přílivu,
kladivo udeřilo, ostře na tvou stranu.
Porušte ticho, nebo přijměte porážku,
mocní templáři se spokojí s obojím.

Vítejte ve věku rytířství,
kde budeme všichni volní,
tohle je čas pro tebe a mě

Létáme na ocelových křídlech, burácející, porušujeme pečeť
Přisahali jsme bojovat za přísahu, rozšířit slova o znovuzrozené legendě.

Synové a bratři, bojujte nebo podlehněte,
s našimy sestrami a dcerami,
stojíme jeden za všechny.

Létáme na ocelových křídlech, burácející, porušujeme pečeť
Přisahali jsme bojovat za přísahu, rozšířit slova o znovuzrozené legendě.

Létáme na ocelových křídlech, burácející, porušujeme pečeť
Přisahali jsme bojovat za přísahu, rozšířit slova o znovuzrozené legendě.

__________________________________________________

Překlad do češtiny: Necris