SkupinaDiskografieClankyPrekladyGuestbook & FórumLinkyKontakt

Legacy of Kings
Dědictví králů

 

 

Heeding The Call

A flash in the night, a journey through time
the Templars are back on the streets
Guarded by prowess and the will to survive
all led by the guiding light

Angels of mercy, guardians of time
Shackled and chained through the eternal flame
the hammer will slowly arise

Heeding The Call, one and for all
never surrender, with glory we´ll fall
Brothers unite, let´s stand up and fight
fulfilling our fate, we are
Heeding The Call

One step ahead, revealing the past
united, together we stand
The call of the thunder, the sign to begin
this final crusade we will win

Angels of mercy, our journey must proceed
With hearts all filled up with chivalry
the lifeblood that we all need

Heeding The Call, one and for all
never surrender, with glory we´ll fall
Brothers unite, let´s stand up and fight
fulfilling our fate, we are Heeding The Call

Oh, oh, oh…

Heeding The Call, one and for all
never surrender, with glory we´ll fall
Brothers unite, let´s stand up and fight
fulfilling our fate, we are Heeding The Call

Vyslyšíme volání

Záblesk v noci, výprava napříč časem
Templáři jsou zpět v ulicích
Chráněni uměním a vůlí přežít
Všichni jsou vedeni za světlem

Andělé odpuštění, strážci času
Uvězněni a spoutáni skrz věčný plamen
Kladivo pomalu stoupá

Vyslyšte volání, jeden za všechny
Nikdy se nevzdáme, se slávou padneme
Bratři spojme se, povstaňme a bojujme
Naplňujeme náš osud, my
Vyslyšíme volání

Jeden krok před námi odhaluje minulost
Sjednoceni, společně stojíme
Volání hromu, znamení začít
Tuhle poslední křížovou výpravu vyhrajeme

Andělé odpuštění, naše výprava musí projít
Se srdci plnými ctnosti
Krev života, kterou všichni potřebujeme

Vyslyšte volání, jeden za všechny
Nikdy se nevzdáme, se slávou padneme
Bratři spojme se, povstaňme a bojujme
Naplňujeme náš osud, my
Vyslyšíme volání

Oh, oh, oh …

Vyslyšte volání, jeden za všechny
Nikdy se nevzdáme, se slávou padneme
Bratři spojme se, povstaňme a bojujme
Naplňujeme náš osud, my
Vyslyšíme volání

__________________________________________________

Legacy Of Kings

Out in the fields
the full moon is rising
Enlightens the name on our shields
blessed with pride

Steel on our side
we´re horsemen of thunder
The ground starts to shake as we ride
side by side

Stormbringer led us into the unknown
On wings of glory we will carry on

Legacy Of Kings – LEGACY OF KINGS
forever to surrvive, we´re
Riding on the winds – riding on the winds
unchained and free, alive forevermore

Deep in the night
we circle around them
The honor compels us to fight
all for one

All hewed with steel
in the toil of the battle
Our enemies fate will reveal
and be sealed

The chill of the wind keeps on calling our names
there´s no turning back now, keep hold of the flame

Legacy Of Kings – LEGACY OF KINGS
forever to surrvive, we´re
Riding on the winds – riding on the winds
unchained and free, alive forevermore

Now we are here
and there is nothing left to fear
The secrets of steel
the path of glory will reveal

Legacy Of Kings – LEGACY OF KINGS
forever to surrvive, we´re
Riding on the winds – riding on the winds
unchained and free, alive forevermore

Dědictví králů

Venku v polích
Vychází měsíc v úplňku
Ozařuje jméno na našich štítech
Posvěcené pýchou

Ocel na naší straně
Jsme jezdci hromu
Země se otřásá jak jedeme
Bok po boku

Přivolávač bouře vedl nás do neznáma
Na křídlech slávy budeme pokračovat

Dědictví - Dědictví králů
Navždy přežije, my
Jedeme v - jedeme v oblacích
Nespoutaní a volní, naživu navždy

Hluboko v noci
Kroužíme kolem nich
Čest nás nutí bojovat
Všichni za jednoho

Všichni stati ocelí
Ve vřavě bitvy
Osud našich nepřátel se zjeví
A je zpečetěn

Mráz větru stále volá naše jména
Není cesty zpět, udržuj plamen

Dědictví - Dědictví králů
Navždy přežije, my
Jedeme v - jedeme v oblacích
Nespoutaní a volní, naživu navždy

Nyní jsme tu
A nezbylo nic čeho se bát
Tajemství oceli
Cesta slávy se zjeví

Dědictví - Dědictví králů
Navždy přežije, my
Jedeme v - jedeme v oblacích
Nespoutaní a volní, naživu navždy

__________________________________________________

Let The Hammer Fall

It´s getting closer now
the clock strikes midnight time
It is the tolling of the judgement bell

You fear the dead of night
there ain´t no place to hide
This is your point of no return

Now we are ready to strike, again
It´s getting far to late, my friend

Let The Hammer Fall

We are above the law
let our power show
That we´re in full control of your destiny

Now we are ready to strike, again
It´s getting far to late, my friend

Let The Hammer Fall

Oh, oh, oh…

We´re getting closer now
the chill of distant eyes
Your on a dead end street into the night

Now we are ready to strike, again
It´s getting far to late, my friend

Let The Hammer Fall

Let the Hammer Fall

Nechme kladivo padnout

Čas se blíží
Hodiny bijí půlnoční čas
To odbíjí zvon rozsudku

Máš strach z mrtvých noci
Není tam kam se schovat
Je to tvoje místo odkud není návratu

Nyní jsme připraveni udeřit, znovu
Než bude pozdě, můj příteli

Nechme kladivo padnout

Jsme víc než zákon,
Nechť naše moc zjeví,
Že jsme pod vládou tvého osudu

Nyní jsme připraveni udeřit, znovu
Než bude pozdě, můj příteli

Nechme kladivo padnout

Oh, oh, oh …

Už se blížíme,
Mráz vzdálených očí,
Jsi ve slepé uličce do noci

Nyní jsme připraveni udeřit, znovu
Než bude pozdě, můj příteli

Nechme kladivo padnout …

__________________________________________________

Dreamland

See the light of those who find
as time pass you by, you´re still left behind
Time has come for you to see
that life is a game you´d rather play or flee

The ivory gates cast shadows, might betray
surrender this night, or choose my way

Come with me, I´ll take you there
to the land of make belive
Let us fly beyond our dreams, fall into reverie
On the wings of destiny, I will claim our liberty
with the power of the steel
with the power of the steel
with the power of the steel
Dreamland will reveal

All you see is black or white
you have to spell out what´s wrong or right
Spoken words may have let you down
it´s time to stand up and rise with the sun

You entered the gates and there´s nothing left to fear
but don´t let the matter stand, you´re near

Come with me, I´ll take you there
to the land of make belive
Let us fly beyond our dreams, fall into reverie
On the wings of destiny, I will claim our liberty
with the power of the steel
with the power of the steel
with the power of the steel
Dreamland will reveal

Let me know if you wanna go, there's a place for you and me
Let me take you to the temple of your heart, let me know

You entered the gates and there´s nothing left to fear
but don´t let the matter stand, you´re near

Come with me, I´ll take you there
to the land of make belive
Let us fly beyond our dreams, fall into reverie
On the wings of destiny, I will claim our liberty
with the power of the steel
with the power of the steel
with the power of the steel
Dreamland will reveal

Země snů
Pohleď - světlo těch co našli
Jak čas kolem tebe proudí, jsi stále ponechán(a) v pozadí
Přišel čas abys uzřel(a)
Že život je hra kterou bys měl(a) hrát či utéct

Brány ze slonoviny vrhají stíny, může zrada
Vzdát tuto noc, nebo zvol mou cestu

Pojď se mnou, vezmu tě tam
Do země kde uvěříš
Nech nás létat za našimi sny, upadnout do snění
Na křídlech osudu, vyhlásím naši svobodu
Mocí oceli
Mocí oceli
Mocí oceli
Země snů se zjeví

Vše co vidíš je černá a bílá
Musíš zjistit co je špatné či správné
Mluvené slovo tě mohlo srazit
Je čas vstát a vzlétnout se sluncem

Vstoupil(a) jsi do bran a už se není čeho bát
Ale nenech věc stát, jsi blízko

Pojď se mnou, vezmu tě tam
Do země kde uvěříš
Nech nás létat za našimi sny, upadnout do snění
Na křídlech osudu, vyhlásím naši svobodu
Mocí oceli
Mocí oceli
Mocí oceli
Země snů se zjeví

Dej mi vědět, zda chceš jít, je tam místo pro tebe a pro mě
Nech mě vzít tě do chrámu tvého srdce, dej mi vědět

Vstoupil(a) jsi do bran a už se není čeho bát
Ale nenech věc stát, jsi blízko

Pojď se mnou, vezmu tě tam
Do země kde uvěříš
Nech nás létat za našimi sny, upadnout do snění
Na křídlech osudu, vyhlásím naši svobodu
Mocí oceli
Mocí oceli
Mocí oceli
Země snů se zjeví

__________________________________________________

Remember Yesterday

Can you tell me why
it seems so hard to carry on
When you hear a voice
from long ago, so bittersweet

Even though I try, I can not
read between the lines
You know I tried,
Oh, yes, I tried, what´s wrong

Too late to turn back time
To look over my shoulder
Maybe one day I´ll return again

Remember Yesterday
and think about tomorrow
But you have to live today
Oh, lonely yesterday

don´t leave me with the sorrow
Cause I have to live today

Every morning I awake
to see the newborn day
To carry on the flame
until the end of time

Too late to turn back time
To look over my shoulder
Maybe one day I´ll return again

Remember Yesterday
and think about tomorrow
But you have to live today
Oh, lonely yesterday
don´t leave me with the sorrow
Cause I have to live today

Oh, oh, oh, don´t you step aside
and pretend about the future
Oh, oh, oh, never live a lie
don´t you know tomorrow never comes

Remember Yesterday
and think about tomorrow
But you have to live today
Oh, lonely yesterday
don´t leave me with the sorrow
Cause I have to live today

Oh, oh, oh, don´t you step aside
and pretend about the future
Oh, oh, oh, never live a lie
don´t you know tomorrow never comes

Pamatuj včerejšek

Můžeš mi říct proč
Se zdá tak těžké pokračovat
Když slyšíš hlas
Z dávné minulosti, tak hořkosladký

I když se snažím, nedokážu
Číst mezi řádky
Víš, že jsem se snažil
Ó ano, snažil, co je špatně?

Příliš pozdě vrátit čas zpět
Hledět přes mé rameno
Možná že jednoho dne se zas vrátím

Pamatuj včerejšek
A přemýšlej o zítřku
Ale dnes musíš žít
Ó, osamocený včerejšek

Nenechávej mě ve smutku
Protože já dnes musím žít,

Každé ráno se budím
Abych viděl znovuzrozený den
Abych udržel plamen zapálen
Do konce času

Příliš pozdě vrátit čas zpět
Hledět přes mé rameno
Možná že jednoho dne se zas vrátím

Pamatuj včerejšek
A přemýšlej o zítřku
Ale dnes musíš žít
Ó, osamocený včerejšek
Nenechávej mě ve smutku
Protože já dnes musím žít

Ó, ó, ó, nechoď pryč
A nepředstírej o budoucnosti
Ó, ó, ó, nikdy nežij ve lži
Nevíš snad, že zítřek nikdy nepřijde

__________________________________________________

At The End Of The Rainbow

As long as I remember
we´ve marched across this land
oh, oh…

Reached for a new horizon
pulled by the killing hand
oh, oh…

All fed up with lies
the time has come
to break these chains and fly

Here we stand, bound forevermore
we´re out of this world, until the end
Here we are, mighty, glorious
At The End Of The Rainbow
with gold in our hands

We know the treasure lies
beyond the pouring rain
oh, oh…

Our quest will last forever
for you it´s all the same
oh, oh…

No one can deny
our future´s set
to reach above the sky

Here we stand, bound forevermore
we´re out of this world, until the end
Here we are, mighty, glorious
At The End Of The Rainbow
with gold in our hands

Let´s fly away through the rain
fly high, to ease the burning pain
oh, the colours fading out
The light is shining in the night
it´s up to you, it´s worth the fight
search before the colours fade

Here we stand bound forevermore
we´re out of this world, until the end
Here we are, mighty, glorious
At The End Of The Rainbow
with gold in our hands

Na konci duhy

Co pamatuji,
Pochodovali jsme přes tuto zem,
Oh, oh …

Dosáhli jsme nového horizontu,
Postrkováni vraždící rukou,
Oh, oh …

Máme po krk lží
Přišel čas
Zpřetrhat tyhle pouta a vzletět

Zde stojíme, spoutáni navždy
Mimo tento svět, až do konce
Zde jsme, mocní, slavní
Na konci duhy
Se zlatem v rukou

Víme, že poklad leží
Pod padajícím deštěm,
Oh, oh …

Naše poslání přetrvá navždy,
Pro vás je to to samé,
Oh, oh …

Nikdo nemůže popřít,
Že naše budoucnost je předurčena,
Dosáhnout nad nebe,

Zde stojíme, spoutáni navždy
Mimo tento svět, až do konce
Zde jsme, mocní, slavní
Na konci duhy
Se zlatem v rukou

Pojďme letět pryč deštěm
Leťme vysoko, tak ulehčeme palčivou bolest
Ó, barvy se vytrácejí
Světlo v noci září
Je to na vás, stojí za to bojovat
Hledejte než barvy zmizí

Zde stojíme, spoutáni navždy
Mimo tento svět, až do konce
Zde jsme, mocní, slavní
Na konci duhy
Se zlatem v rukou

__________________________________________________

Back To Back

They came at dawn into the morning light
black shadows riding on the mist
Prepered for battle, swords were shining bright
filled with anger and harm
Came to kill not to charm

The sound of metal screaming in the air
the time has come were justice rules
The endless victims looking up in fear
Now, who are the fools

Oh, here they come, riders of the sun
And they will fight…Back To Back

They´re fighting hard, their way to victory
dead bodies lying on the ground
They are the soldiers of eternity
and their swords spinning around

Oh, here they come, riders of the sun
And they will fight…Back To Back

Kill with power, ready to ride, let´s go

They got it all, they´ll never fall
But they will fight

The night is falling, light will disappear
a magic silence fills the place
Could read the warning, shining crystal clear
now they were lost for the chase

Oh, here they come, riders of the sun
And they will fight…Back To Back

No, no, no ,no

Bok po boku

Přišli za úsvitu do ranního světla
Černé stíny se prohánějí v mlze
Připraveni k boji, meče ostře zářily
Naplněni zlobou a zraněním
Nepřišli oslnit, ale zabíjet

Zvuk kovu ječící ve vzduchu
Přišel čas kdy vládne právo
Nekonečné davy obětí vzhlížejí v bázni
Teď, kdo jsou blázni?

Ó, tu se blíží, jezdci slunce
A budou bojovat - bok po boku

Bojují nelítostně, jejich cesta k vítězství
Těla mrtvých leží na zemi
Jsou vojáci věčnosti
A jejich meče kolem sviští

Ó, tu se blíží, jezdci slunce
A budou bojovat - bok po boku

Setněte silou, připraveni vyrazit, pojďme!

Mají vše, nikdy nepadnou
Ale budou bojovat

Noc se blíží, světlo mizí
Kouzelné ticho naplňuje místo
Lze vidět varování, křišťálově čistě září
Teď byli ztraceni pro štvanici

Ó, tu se blíží, jezdci slunce
A budou bojovat - bok po boku

Ne, ne, ne, ne

__________________________________________________

Stronger Than All

Always standing proud, we know our time has come
marching off to war, the crusade has just begun
Fighting for the right to live under the sun
we won't stop 'til they´ve lost and we've won

Come and fly with us, together as one we belong
This magic of metal unites us, it's making us strong

Like an arrow we strike – STRONGER THAN ALL
heavy metal troops on the rise
Like an arrow of might – STRONGER THAN ALL
We'll walk through fire, we're true to ourselves and our lives

History commits the oath to deal in steel
Warriors of the Faith, to no living soul we kneel
Born into the fold, the Templars are for real
no one will ever bring us to heel

Come and fly with us, together as one we belong
this magic of metal unites us, it's making us strong

Like an arrow we strike - STRONGER THAN ALL
shooting through the air at full speed
Like an arrow of might - STRONGER THAN ALL
in the name of metal, defending our hopes and beliefs

The past and the present unites in us all,
we stand up for our beliefs
The way of the Templars is here once again,
forever they will be free

Like an arrow we strike - STRONGER THAN ALL
heavy metal troops on the rise
Like an arrow of might - STRONGER THAN ALL
We'll walk through fire, we're true to ourselves

Like an arrow we strike - STRONGER THAN ALL
shooting through the air at full speed
Like an arrow of might - STRONGER THAN ALL
in the name of metal, defending our hopes and beliefs

Silnější než vše

Vždy pyšně stojíme, víme, že náš čas nadešel,
Vyrážíme do války, křížová výprava byla právě započata
Bojujeme za správné aby mohli žít pod sluncem

Pojď a leť s námi, společně jako jeden patříme
Tohle kouzlo Metalu nás sjednocuje, činí nás silnými

Jako šíp zasáhneme! Silnější než vše
Vojska Heavy Metalu na vzestupu
Jako šíp síly! Silnější než vše
Projdeme ohněm, máme důvěru v sebe a své životy

V minulosti jsme přísahali udeřit ocelí
Válečníci Víry, před živou duší neklečíme
Zrozeni mezi spravedlivé, Templáři jsou skuteční
Nikdo nás nikdy neovládne

Pojď a leť s námi, společně jako jeden patříme
Tohle kouzlo Metalu nás sjednocuje, činí nás silnými

Jako šíp zasáhneme! Silnější než vše
Svištící větrem plnou rychlostí
Jako šíp síly! Silnější než vše
Ve jménu Metalu, bráníme naše naděje a víru

Minulost a přítomnost se v nás spojuje
Stojíme za svou vírou
Cesta Templářů je znovu zde,
Navždy budou volní

Jako šíp zasáhneme! Silnější než vše
Vojska Heavy Metalu na vzestupu
Jako šíp síly! Silnější než vše
Projdeme ohněm, máme v sebe důvěru

Jako šíp zasáhneme! Silnější než vše
Svištící větrem plnou rychlostí
Jako šíp síly! Silnější než vše
Ve jménu Metalu, bráníme naše naděje a víru

__________________________________________________

Warriors Of Faith

They search the desert plains
in the land of no return
To seek out the danger, time to burn

They are the rightous ones
they´ve come to claim this land
Like warriors under command

They fight for gold and glory
proclaim the dead man's land
Into the dungeons they must go
to find the answers, left untold

Under the burning sun
in danger, eye to eye
They all now that someone must die

Into the well they´re falling
past immortality
Led by temptation and devotion
rendered deathless by the touch of the sword

Onwards victory, let us hear your battle cry
the enemies, will renounce or die
Hail the Warriors Of Faith

Together they march through the fire
Forever they´re lost in this world

Onwards victory, let us hear your battle cry
the enemies, will renounce or die
Eternally, they will fall under the sign
of victory, fighting all for one
Hail the the Warriors Of Faith

Válečníci víry

Hledají opuštěné pláně
V zemi kde není návratu
Vyhledávají nebezpečí, čas vzplanout

Oni jsou ti praví
Přišli si vyžádat tuto zem
Jako válečníci pod vedením

Bojují za zlato a slávu
Vyhlásit zemi mrtvého muže (???)
Do kobek musejí jít
Aby našli odpovědi, zatím nezodpovězené

Pod planoucím sluncem
Z očí do očí nebezpečí
Všichni ví, že někdo musí zemřít

Do studny padají
Přes nesmrtelnost
Vedeni pokušením a odhodláním
Učiněni nesmrtelnými dotykem meče

Kupředu vstříc vítězství, nech nás poslechnout nářek bitvy
Nepřátelé, složí zbraně, nebo zemřou
Sláva Válečníkům Víry

Společně pohodují ohněm
Navždy ztraceni v tomto světě

Kupředu vstříc vítězství, nech nás poslechnout nářek bitvy
Nepřátelé, složí zbraně, nebo zemřou
Na věčnost, padnou pod symbol
Vítězství, bojujeme všichni za jednoho
Sláva Válečníkům Víry

__________________________________________________

The Fallen One

I saw your face in the morning sun
oh, I thought you were there
I heard your voice as the wind passed me by
silently, whispering my name

So many things that I wanted to say
forever left untold
I still remember the tears that you shed
over someone else

Our love could never die
all I can do is cry
save a little prayer for the fallen one

There is a light down at memory lane
slowly fading away
Still holding on to the dreams torn apart
I will follow my heart

Our love could never die
all I can do is cry
save a little prayer for the fallen one

Still on my own, chasing the sun
of a time long ago
The shade in my heart, tearing apart
everything that I long for

I saw your face in the morning sun
oh, I thought you were there
I heard your voice as the wind passed me by
whispering my name

Our love could never die
all I can do is cry
save a little prayer for the fallen one

Padlý

Zahlédl jsem tvou tvář v ranním slunci
Ó, myslel jsem že jsi tam
Slyšel jsem tvůj hlas jak mě minul vítr,
Potichu, šeptajíc mé jméno

Tak mnoho věcí, které jsem chtěl říct,
Navždy zůstaly nevyřčeny
Stále vzpomínám na slzy které jsi plakala
Nad někým jiným

Naše láska nemohla zemřít
Vše co mohu je plakat
Ušetři malou modlitbu pro padlého

Světlo na vzpomínkách
Pomalu mizí
Stále se pnu ke snům roztrhaným na kusy
Budu následovat své srdce

Stále na svém, pronásleduji slunce
Času dávno minulého
Přízrak v mém srdci, trhající
Vše po čem toužím

Zahlédl jsem tvou tvář v ranním slunci
Ó, myslel jsem, že jsi tam
Slyšel jsem tvůj hlas jak mě minul vítr,
Šeptajíc mé jméno

Naše láska nemohla zemřít
Vše co mohu je plakat
Ušetři malou modlitbu pro padlého

__________________________________________________

Překlad do češtiny: Trademark